Καλοκαιρινή Σειρά Μαθημάτων

(Μάιος – Οκτώβριος)
1 φορά την εβδομάδα

ELEMENTARY – 1st Level
Τετάρτη 17:30-20:30 ή Παρασκευή 17:30-20:30

INTERMEDIATE – 2nd Level
Τρίτη 17:30-20:30 ή Πέμπτη 17:30-20:30

HIGHER – 3rd Level 
Δευτέρα 17:30-20:30 ή Σάββατο 10:30-13:30

Από 5-25 Αυγούστου δεν γίνονται μαθήματα

Χειμερινή Σειρά Μαθημάτων

(Σεπτέμβριος – Απρίλιος)
1 φορά την εβδομάδα

ELEMENTARY – 1st Level
Σάββατο 10:30-13:30 ή 14:00-17:00

INTERMEDIATE – 2nd Level
Τετάρτη 17:30-20:30 ή Παρασκευή 17:30-20:30

HIGHER – 3rd Level
Τρίτη 17:30-20:30 ή Πέμπτη 17:30-20:30

Copyright 2015 © Accounting4U, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc