• Για πληροφορίες και εγγραφές  7000 2099
  • Οι σπουδαστές για τυχόν απορίες askme@accounting4u.ac.cy
  • Διεύθυνση: Κώστα Μισιαούλη 8, γραφείο 203, Τσέρι
  • Πρόσωπο επικοινωνίας: Σάββας Γιάγκου