(Σεπτέμβριος – Απρίλιος)
1 φορά την εβδομάδα

ELEMENTARY – 1st Level
Σάββατο 11:00-14:00
ή 14:00-17:00

INTERMEDIATE – 2nd Level
Τετάρτη 17:30-20:30
ή Παρασκευή 17:30-20:30

HIGHER – 3rd Level
Τρίτη 17:30-20:30
ή Πέμπτη 17:30-20:30