(Μάιος – Οκτώβριος)
1 φορά την εβδομάδα

ELEMENTARY – 1st Level
Τετάρτη 17:30-20:30
ή Παρασκευή 17:30-20:30

INTERMEDIATE – 2nd Level
Τρίτη 17:30-20:30
ή Πέμπτη 17:30-20:30

HIGHER – 3rd Level
Δευτέρα 17:30-20:30
ή Σάββατο 10:00-13:00

Από 5-25 Αυγούστου δεν γίνονται μαθήματα