ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

η νέα σειρά λογιστικής αρχίζει 4 Σεπτεμβρίου